Tổ Sinh 16/11 -->28/11/2009

Go down

Tổ Sinh 16/11 -->28/11/2009

Post  ductrungS on Sun Nov 22, 2009 10:33 am

I/- Công tác thực hiện :
- Báo điểm đợt 2 : 1 cột hệ số 1, 1 cột hệ số 2.
- Ôn tập thi hk 1 các khối lớp:
* Soạn đề cương ôn khối 6: cô Bé Loan.
* Soạn đề cương ôn khối 7: thầy Văn Hiếu.
* Soạn đề cương ôn khối 8: thầy Quang Vinh.
* Soạn đề cương ôn khối 9: thầy Đức Trung.
- Chuyên đề cấp Quận ( nếu không thay đổi ): thứ sáu 27/11/2009.
- Chuyên đề giáo dục giới tính cho hs nữ khối 8, 9 : thứ bảy 28/11/2009.
II/- Dạy tốt, thao giảng :
- Đã hoàn tất kế hoạch dạy tốt, thao giảng của tổ hk I.

ductrungS

Posts : 16
LAXĐ : 3525
Reputation : 0
Join date : 2009-09-18
Age : 55
Location : lethuchoach

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum